PROGRAMIPosebni programi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
_
POSEBNI PROGRAMI
Kraći program iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike za djecu od 4 do 7 godina „STEAM U DV BAJKA“

Cilj programa je omogućiti djeci da kroz igru razviju kritičko mišljenje, potaknuti ih na kreativno rješavanje problema i „design thinking“, razvijati logičko-matematičke kompetencije od najranije dobi i osnove programiranja kako bi umjesto konzumenata sadržaja postali mali inovatori i kreatori.

Program je osmišljen kao popodnevni program koji se provodi dva puta tjedno u trajanju od sat vremena. Program se odvija od 1. listopada do 30. lipnja sljedeće godine, a namijenjen je djeci od 4 godine do polaska u školu.

Program  se  provodi  nakon  redovitog desetosatnog programa u vremenu od 16:00 do 17:00 sati. Grupa se formira prema interesu roditelja i njihove djece sve sukladno Državnom pedagoškom standardu, a provode ga odgojitelji koji su dodatno educirani iz područja STEAMa u predškolskoj dobi.

Za provođenje STEM programa koristi se oprema:

 • BeeBot podni roboti
 • Tablet računala i aplikacije za blokovsko programiranje
 • Lego WeDo 2.0
 • Strawbees set za konstruiranje i mehaniku
 • Electro Dough set za izradu strujnog kruga
 • Set 4M Solarna mehanika
 • Oprema za znanstvene pokuse i zaštitna oprema
 • Bresser mikroskopi za uzorkovanje s pripadajućim specimentima
 • mTiny robot za rano učenje programiranja i kodiranja
 • Numicon didaktičko-matematički sustav za razvijanje rane matematičke sposobnosti kod djece
 • Illuminated writing boards
 • Setovi za misaone igre
 • Pedagoški neoblikovani materijali itd.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

_
POSEBNI PROGRAMI
Kraći program kreativnog stvaralaštva predškolske djece do 3 sata dnevno (igraonica)

Cilj ovog programa je poboljšanje postojećih uvjeta odgoja i obrazovanja djece u dječjem vrtiću; zadovoljiti roditeljeve potrebe za uključivanjem djece u vrtić te omogućiti djeci da tri sata dnevno budu aktivni sudionici odgojno obrazovnog procesa.

Program je osmišljen kao popodnevni program u trajanju tri sata dnevno. Provodi se od 1. listopada do 30. lipnja sljedeće godine, a namjenjen je djeci od 3 godine do polaska u školu.

Program se odvija u istim sobama dnevnog boravka u kojima se odvija redoviti desetosatni program, provodi se nakon redovitog desetosatnog programa u vremenu od 16:00 do 19:00 sati. Grupa se formira prema interesu roditelja i njihove djece sve sukladno Državnom pedagoškom standardu.

Zadaci programa

 • zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja,
 • potaknuti dijete na aktivno učenje, učenje činjenjem,
 • omogućiti bogato poticajno okruženje kako bi zadovoljio potrebu za raznolikom stimulacijom,
 • potaknuti razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, empatiju, poštivanje pravila, osjećaj zajedništva, suradnje, pomaganje i njegovanje prijateljstva,
 • kroz razne aktivnosti poticati kognitivni razvoj,
 • socio emocionalni,
 • razvoj motorike,
 • te spoznajni razvoj,
 • stvaranje pozitivnog odnosa prema umjetnosti, razvoj osjećaja za lijepo i plemenito, osnovnog ukusa i estetike u cjelini, taktilne, vizualne i auditivne osjetljivosti, približavajući djeci vrijedna literarna, scenska i glazbena djela,
 • usvajanje i vlastita interpretacija umjetničkih sadržaja,
 • razvijanje pozitivne slike o sebi, vjera i samopuzdanje u svoje sposobnosti.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

_
POSEBNI PROGRAMI
Kraći program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte godine do polaska u školu

Cilj ovog programa je obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada odabranim govorno-jezičnim sadržajima te razvijanje i potpora djetetova senzibiliteta za govor i komunikaciju na engleskom jeziku.

Posebni pristup programa je u osmišljenom postupnom povećanju udjela aktivnosti na engleskom jeziku u svim životnim i igrovnim situacijama, kao i zasebnim jezičnim, govornim i glazbenim aktivnostima.

Program rada učenja engleskog jezika provodi se kao kraći program nakon redovnog rada vrtića u trajanju od 45 minuta dva puta tjedno.

Korisnici programa su djeca s navršene četiri godine do polaska u školu (mješovita skupina):

 • broj djece 15-18,
 • vrijeme i trajanje programa bit će u skladu s pedagoškom godinom od 01. rujna do 30. lipnja slijedeće godine.

Program provode odgojitelji predškolske djece s položenom B2 razinom engleskog jezika i dodatnom edukacijom za provođenje ranog učenja stranog jezika za djecu predškolske dobi.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

_
POSEBNI PROGRAMI
Kraći program kinezioloških aktivnosti kod djece predškolske dobi

Cilj odgojno obrazovnog rada je zadovoljavanje osnovnih biotičkih pokreta djeteta za kretanjem i igrom. Kroz igru i tjelesnu aktivnost potaknuti djecu na kretanje, razvijati antropološke, funkcionalne, motoričke i kognitivne sposobnosti, upoznati djecu s različitim vrstama sportova kroz igru.

Kineziološke aktivnosti s djecom provode se kroz igru jer je to djeci primarna aktivnost. Program potiče razvoj svih aspekata djetetovog razvoja, pozitivno socijalno okruženje i stvaranje zdravih navika kroz tjelesno vježbanje.

Kraći program kineziološke aktivnosti djece predškolske dobi ostvaruje se s djecom u dobi od 4 godine do polaska u školu. Provodit će se kao sportska igraonica nakon redovitog rada vrtića u poslijepodnevnim satima dva puta tjedno u trajanju od jednog sata.

Program će trajati kroz cijelu pedagošku godinu od 01. rujna do 31. svibnja naredne godine. Predviđeni broj sati kraćeg programa kinezioloških aktivnosti je 80 sati.

Voditeljica Kraćeg programa kinezioloških aktivnosti za djecu predškolske je dodatno educirana odgojiteljica predškolske djece.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

https://djecjivrticbajka.hr/wp-content/uploads/2024/01/djecjivrticbajka_logo_v3.png

OPĆE INFORMACIJE

Dječji vrtić Bajka Strizivojna

OIB: 93729383677

MB: 05313074

RADNO VRIJEME

Radnim danima

od 5:30 do 16:30

KONTAKT INFORMACIJE

Braće Radića 170, 31410 Strizivojna
031 300 602
tajnistvo@djecjivrticbajka.hr

RAVNATELJICA

Ivana Šimić, bacc.praesc.educ.

099 4474 243
ravnateljica@djecjivrticbajka.hr

Copyright © 2024 Dječji vrtić Bajka Strizivojna | Izrada web mjesta detriem. digital agency

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image